Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ
Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ
Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ
Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ

Tiến sĩ Lê Anh Đức được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Theo đó, Tiến sĩ Lê Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 30/6 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Thanh, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho Tiến sĩ Lê Anh Đức.

Ông Nguyễn Minh Thanh, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho Tiến sĩ Lê Anh Đức. Ảnh: H.Đ

Thay mặt tập thể Trường Đại học Đồng Nai, ông Nguyễn Minh Thanh, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ vui mừng, tin tưởng và kỳ vọng đối với Tiến sĩ Lê Anh Đức trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị tân Hiệu trưởng khẩn trương tiếp cận, rà soát và triển khai các công việc, nhiệm vụ cấp bách của nhà trường.

Trong đó, có việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, khoa học, đồng bộ và đổi mới; kiện toàn nhân sự quản lý các khoa, phòng, bộ môn, đơn vị thuộc và trực thuộc trường; xúc tiến hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường; xây dựng các đề án mở mã ngành phù hợp; củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học; đổi mới, tăng cường công tác truyền thông tuyển sinh; ổn định hoạt động hành chính của nhà trường…

Tiến sĩ Lê Anh Đức phát biểu tại lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: H.Đ

Trước đó, ông Trần Minh Hùng, 56 tuổi, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cách chức hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai sau hàng loạt sai phạm liên quan đến quản lý nhân sự, hành chính và tài chính ở trường.

Những sai phạm trên được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá "mức độ hậu quả rất nghiêm trọng".

Từ năm 2012 đến nay, ông Lê Anh Đức là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Trong thời gian làm Hiệu trưởng, ông đã có nhiều đóng góp, tạo sự khởi sắc cho nhà trường.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

Năm 2019, ông Lê Anh Đức bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học với đề tài “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai”.

Hữu Đức