Sản phẩm

ĐÈN SÂN VƯỜN

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-GL16104

1,246,000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-GL16105

1,041,000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-PY2670-GR_10W

875,000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-GL16106

1,189,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2644-GR-12W(RGB)

674,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2602-GR-8W

382,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2683-GR-9W

740,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2707-GR-10W

605,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2695-GR-10W

896,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2650-GR-12W

758,000 đ

ĐÈN NGOÀI TRỜI

ĐÈN NGOÀI TRỜI

VL-PY2630-GR-10W

556,000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-GL13404

1,148,000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-PY2668-GR_10W

873,000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

VL-GL12602

Điện áp :220-240VC
Công suất :3W
Cấp bảo vệ :IP65
Kích thước :170x250mm
Vật liệu :Aluminium; PC
Tiêu chuẩn :CE RoHS

Giá Đề Xuất Bán lẻ

1,910,000đ

0913201920